Zpět

TAXI max XL

NÁKLADNÍ TAXI - EXPRESNÍ AUTODOPRAVA

Expresní autodoprava, kterou provozuje společnost  TAXI max XL , poskytuje kvalitní a dostupné služby v oblasti velkoobjemové dopravy .
Pokud hledáte bezpečnou, pohodlnou a flexibilní autodopravu pro vaše nákladní potřeby, můžete se na nás spolehnout. 
 
V rámci kapacit  odvezeme prakticky kdykoli, cokoli a kamkoli po Praze a ČR.
Našecenyjsou nastaveny tak, aby vyhovovaly rozpočtu klienta.
Nemůžeme zajistit manipulaci předmětů k autu a od auta.
Podle potřeb přistavíme dodávkový automobil s řidičem.

Po domluvě není problém pomoc řidiče s většími nebo těžšími předměty. 
Řidič – dopravce má na starosti manipulaci a umístění předmětů na vozidle tak, aby zajistil bezproblémový
 a hlavně bezpečný převoz nákladu.
Tímto systémem garantujeme zákazníkovi efektivní využití našichslužeb tak aby klient neplatil zbytečné prostoje nákladního taxi.
Samozřejmostí je pojištění přepravovaného nákladu, které je již v ceně zahrnuto.

Pokud si nejste něčím jisti kontaktujte nás a rádi vysvětlíme, poradíme a zodpovíme vaše dotazy.

  TAXI max XL  is a company engaged in high-volume car transport.
 We
 offer quality services at affordable prices.
 Our prices are set to suit the client's budget.
 We provide express van transport. 
Within the limits of capacity, we will take you practically anytime, anything and anywhere in Prague and the Czech Republic.

We cannot  provide handling of items to and from the car.
According to your needs, we will provide a van with a driver.

 After agreement, the driver's help with larger or heavier objects is not a problem. 
On the
 other hand, the driver - carrier is in charge of the handling and placement of objects on the vehicle in order to ensure trouble-free and, above all, safe transportation of the cargo.
With  this system, we guarantee the customer efficient use of our services so that the client does not pay for unnecessary downtime of the vehicle.
Of course, the insurance of the transported cargo is already included in the price.